Gyermekvédelmi szűrőszoftver

Az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 2014. július 1-jétől kötelesek valamely, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő szoftver (gyermekvédelmi szűrőszoftver) internetes honlapjukról való ingyenes letölthetőségét és használhatóságát biztosítani.

A Kerekasztal előzetes vizsgálatai alapján az Eht. 149/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott elvárásoknak eleget tévő szűrőprogramok:

Magyar nyelvű szűrőszoftverek

Dolphin Knight szűrőszoftver (http://dolphinknight.com/hu/)

Norton Online Family (https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs?inid=hu_201June_NOF&ULang=hun)

Partnereink